Úvod 9 Naši lidé 9 Adam Kučerovský
Adam Kučerovský

Adam Kučerovský

člen dopravní komise

Adame, můžeš se čtenářům nejprve blíže představit?

Jmenuji se Adam Kučerovský, narodil jsem se v roce 1991 a většinu svého dosavadního života jsem strávil jako obyvatel Líšně. Jako menší jsem zde vyrůstal, v Líšni žije podstatná část mé rodiny, otec tu dlouhá léta podniká a od března tohoto roku zde žiji i se svou vlastní rodinou.

Byť jsem díky své práci hodně na cestách po různých místech Moravy, vždy se sem rád vracím. Líšeň je totiž dobré místo pro rodinný život a zabezpečuje mnohé, co člověk potřebuje.

 

V jaké roli jsi v uplynulých letech pracoval pro Líšeň a čemu ses primárně věnoval?

Pro Líšeň pracuji v posledním volebním období jako člen dopravní komise. Jako člověka, který stráví mnoho času na cestách, mě primárně zajímá oblast dopravy.

Mnoho času jsme v dopravní komisi věnovali bezpečnosti – řešili jsme nasvícení přechodů pro chodce, zklidnění dopravy v některých oblastech nebo doplnění dopravního značení. Myslím, že v tomto ohledu se naše práce daří.

S příchodem syna a díky cestám s kočárkem si však poslední dobou všímám i nedostatků. Na některých vhodných místech přechody pro chodce chybí, jinde zase nejsou cesty bezbariérové. Pokud budu členem dopravní komise i nadále, rád bych se věnoval především těmto tématům.

 

Co bys pro Líšeň rád udělal v budoucnu? Jaká je Tvoje vize Líšně za několik let?

Líšeň již nyní vidím jako ideální místo pro lidi, kteří mají rádi blízkost přírody a klid a přitom jsou na dosah stále se rozvíjejícího a rušného Brna. Moje vize Líšně je tedy zároveň i přáním, aby to Líšni vydrželo i nadále a lidé tu rádi vychovávali děti a trávili svůj čas.

Galerie