Úvod 9 Naši lidé 9 Eva Svobodová
Eva Svobodová

Eva Svobodová

ekonomka, radní pro kulturu, zastupitelka Líšně

Kdo jste a jakou máte vazbu na Líšeň?

Narodila jsem se v roce 1954 ve Zlíně. Školní léta jsem prožila v centru Brna. Chodila jsem na ZDŠ Úvoz, absolvovala jsem Gymnázium Lerchova. Navštěvovala jsem hodiny baletu. Od patnácti let jsem se věnovala v dnešní terminologii modelingu pro OP Prostějov, Kras Brno, BVV a další brněnská oděvní družstva. Byla to velmi příjemná brigáda.

Vystudovala jsem VUT, specializaci ekonomika a řízení a následně jsem pokračovala postgraduálním studiem.

Měla jsem to štěstí, že můj koníček se mi stal zaměstnáním. Již 30 let pracuji jako manažerka v oblasti zahraničního obchodu zaměřeného na dovoz značkové kosmetiky.

Do Líšně jsme se nastěhovali v roce 1997. Velmi rychle jsem se zapojila do práce komisí sociální a životního prostředí. V roce 2002 jsem byla poprvé zvolena zastupitelkou za ODS.

Jsem vdaná a mám jednu dospělou dceru. Baví mne péče o domácnost, zahradu.  Mám ráda kulturu, divadla, koncerty, výstavy. Sleduji módu a zdravý životní styl. Aktivně se věnuji cvičení jógy, pilates a zumby. Ráda si zahraji badminton, v zimě vyrážím na běžky. Fandím SK Líšeň a Kometě. Jsem členkou folklórního sboru Stará Líšeň.

 

V jaké roli jste v uplynulých letech pracovali pro Líšeň a čemu jste se primárně věnovali? Klidně vyjmenujte více a vypíchněte nějaký detail z věci, které jste se věnovali více do hloubky.

V minulých volebních obdobích jsem byla předsedkyní komisí kulturní a školské, posléze i sociální. V tomto volebním období jsem byla jako radní pro kulturu po odchodu ředitele KCL pověřena na téměř dva „kovidové ´´roky vedením Kulturního centra Líšeň. Spolupracuji s novým ředitelem na řešení provozních a programových záležitostech. Cílem je přinést obyvatelům Líšně kvalitní kulturní akce do odpovídajícího prostředí. Na kultuře naší městské části se významně podílejí líšeňské spolky, jejichž činnost významně podporujeme.

Spolupracuji s II. místostarostou na řešení problémů životního prostředí a zkrášlování Líšně. Podařilo se nám společně zajistit přistavování kontejneru na zeleň do oblasti kolem Velké Klajdovky, kde je občany hojně využíván.

 

Co byste pro Líšeň rádi udělali v budoucnu? Jaká je vaše vize Líšně za několik

Jako členka komise kulturní při MMB jsem se seznámila s připravovaným projektem

Brno – Evropské hlavní město kultury 2028. Práce na přihlášce vrcholí a do projektu se budou zapojovat i městské části. Chtěla bych se zasadit o to, aby Líšeň v této mimořádné akci zaujala významné místo a mohla se patřičně prezentovat.

Chci především naslouchat občanům, co je trápí, co chtějí zlepšit, s čím jim mohu pomoci. Budu se snažit docílit opravy budovy KCL na Kotlanové a vytvořit zde důstojnou nákupní, kulturní a relaxační zónu dostupnou pro všechny občany Líšně.

Velmi mne trápí potíže občanů v obecních bytech, zejména opožděné rekonstrukce bytů.

Ve spolupráci s kolegy chci najít okamžité řešení této situace.

Práce pro městskou část a její obyvatele mne velmi baví. Mám ji tak trochu v genech – můj pradědeček byl starostou malé obce na Zlínsku a sestřenice dokonce primátorkou města Brna.

Ráda budu pro občany Líšně pracovat i v dalším volebním období.

Eva Svobodová

Galerie