Milan Honek

Milan Honek

elektrotechnik a starosta T.J. Sokol Líšeň

slogan: Možnosti sportovat pro každého

Líšňákem jsem se narodil. Od dětství jsem aktivním sportovcem, nyní i starostou Sokola Líšeň a členem výboru SK Líšeň. Sport a pohybové aktivity vnímám jako přirozenou součást rozvoje člověka. Chci, aby v Líšni bylo dostatek příležitostí sportovat pro širokou veřejnost všech generací.

Proto podporuji tuto kandidátku, na které jsou lidé, kteří sportu fandí a již to prokázali i konkrétními kroky. A sám jsem připraven zapojit se a přispět svými zkušenostmi k vytváření místní politiky v oblasti sportu.