Úvod 9 Veřejný prostor 9 Rokle potřebuje více zeleně a stromů

29.08.2022

Martin Příborský

Martin Příborský

Rokle potřebuje více zeleně a stromů

Rokle je centrálním parkem Nové Líšně a my podporujeme její rozvoj včetně kavárny, která tu již brzy vznikne. Nelíbí se nám však celková koncepce rozvoje a současný stav. Jsou zde rozsáhlé plochy s minimální vegetací, které se v létě mění ve vyprahlou pustinu. I když jsou tu lavičky, jejich okolí nevybízí k příjemnému posezení. Chybí tu stromy, které by do prostoru přinesly stín, a to nejen proto, že ještě nevyrostly, ale i proto, že se vysazují malokorunné druhy. Přitom se jedná o rozsáhlou plochu, kde by mohlo růst mnoho velkých a jednou majestátních stromů. Otevřený prostor také napomáhá šíření hluku, který obtěžuje obyvatele okolních ulic.

Chceme Rokli rozvíjet jako moderní park plný pestré zeleně, který nabídne nejrůznější možnosti vyžití malým i velkým ve stínu stromů. Podíváme-li se na známé parky od slavného Central Parku v New Yorku po naše Lužánky, všude vidíme většinu ploch pokrytých stromy, keři a vysokými trvalkami vhodnými pro velká prostranství, mnoho sportovišť a příjemných zákoutí. Samozřejmě část centrální plochy by měla zůstat volná pro různé společenské akce.

Někteří argumentují, že otevřená plocha zajišťuje větší bezpečnost lidí. Tu bychom ovšem měli být schopni zajistit jinými prostředky. Díky kamerovému systému, který jsme prosadili a jehož první etapa bude realizována letos během podzimu, bychom již příští rok mohli mít Rokli chráněnou tímto systémem. Umíme si však představit i jiná opatření, např. úplné uzavření parku přes noc, jak to známe z jiných měst.

Sdílejte článek na sociálních sítích

Související články

Rozhovor s lídrem kandidátky Martinem Příborským

Rozhovor s lídrem kandidátky Martinem Příborským

Blue-panel - Lorem ipsum

Cesta na kole přes Holzovu do Slatiny je hazard se životem. Bylo zde již mnoho žádostí občanů včetně dvou úspěšných projektů participativního rozpočtu, které požadovaly výstavbu cyklostezky.

Instalujeme stálou expozici Líšně v nově opravené Orlovně

Instalujeme stálou expozici Líšně v nově opravené Orlovně

Blue-panel - Lorem ipsum

Jsme rádi, že se konečně podařilo opravit Orlovnu. I když zatím jen polovinu, na druhou už SK Líšeň vyřídilo všechny dotace a stavba byla zahájena. Projekt opravy a zejména zachování zahrady v současném stavu jsme od počátku podporovali.

Dokončili jsme renovaci parku na Trnkově

Dokončili jsme renovaci parku na Trnkově

Blue-panel - Lorem ipsum

V parku jsme především doplňovali zeleň. Bylo vysazeno 65 stromů, 476 keřů a 3.840 cibulovin. V centrální části byl srovnán terén, navezena nové zemina a vyset nový trávník, v ostatních částech došlo k lokálním opravám travního porostu.

Nový sběrný dvůr snad vyřeší problém s vandaly

Nový sběrný dvůr snad vyřeší problém s vandaly

Blue-panel - Lorem ipsum

Městská část se dlouhodobě potýká s problémem vloupání do sběrného dvora na Josefy Faimonové a vynášení odpadků do širokého okolí.