Úvod 9 Veřejný prostor 9 V sídlišti jsme vysadili mnoho nových stromů a keřů

20.09.2022

Martin Příborský

Martin Příborský

V sídlišti jsme vysadili mnoho nových stromů a keřů

Usilujeme o rozvoj zeleně na volných plochách líšeňského sídliště. Cílem je dosáhnout větší druhové pestrosti a barevnosti. Aby v Líšni stále něco kvetlo a abychom podpořili biodiverzitu.

Realizovali jsme projekt ozelenění vnitrobloku mezi ulicemi Štefáčkova a Strnadova, kde bylo vysazeno celkem 36 stromů, včetně několika javorů, okrasných jabloní, višní a třešní, jedné pavlovnie a dalších. U této výsadby jsme dbali i na praktičnost, aby stromy nestínily bytům, neznečišťovaly okolí, avšak přinesly více barevnosti během celého roku a ochlazení do vnitrobloku.

Podél ulice Jedovnická a Podruhova jsme vysadili mnoho stromů a keřů, jako jsou trnky nebo dříny, které budou vytvářet zelenou barieru proti hluku a prachu ze silnice. V prostoru pod parkovišti jsme vysadili několik mandloní a do budoucna by zde mohl vzniknout malý mandloňový sad podobný slavným sadům u Hustopečí.

Také jsme vysadili i okrasné růže. Bohužel u některých byly odcizeny opěry anebo i samotné růže, proto je posílíme opěrnými konstrukcemi.

Sdílejte článek na sociálních sítích

Související články

Rozhovor s lídrem kandidátky Martinem Příborským

Rozhovor s lídrem kandidátky Martinem Příborským

Blue-panel - Lorem ipsum

Cesta na kole přes Holzovu do Slatiny je hazard se životem. Bylo zde již mnoho žádostí občanů včetně dvou úspěšných projektů participativního rozpočtu, které požadovaly výstavbu cyklostezky.

Instalujeme stálou expozici Líšně v nově opravené Orlovně

Instalujeme stálou expozici Líšně v nově opravené Orlovně

Blue-panel - Lorem ipsum

Jsme rádi, že se konečně podařilo opravit Orlovnu. I když zatím jen polovinu, na druhou už SK Líšeň vyřídilo všechny dotace a stavba byla zahájena. Projekt opravy a zejména zachování zahrady v současném stavu jsme od počátku podporovali.

Dokončili jsme renovaci parku na Trnkově

Dokončili jsme renovaci parku na Trnkově

Blue-panel - Lorem ipsum

V parku jsme především doplňovali zeleň. Bylo vysazeno 65 stromů, 476 keřů a 3.840 cibulovin. V centrální části byl srovnán terén, navezena nové zemina a vyset nový trávník, v ostatních částech došlo k lokálním opravám travního porostu.

Nový sběrný dvůr snad vyřeší problém s vandaly

Nový sběrný dvůr snad vyřeší problém s vandaly

Blue-panel - Lorem ipsum

Městská část se dlouhodobě potýká s problémem vloupání do sběrného dvora na Josefy Faimonové a vynášení odpadků do širokého okolí.