Úvod 9 Veřejný prostor 9 Zaslouží si Líšeň pořádné náměstí?

12. 3. 2021

Martin Příborský

Martin Příborský

Zaslouží si Líšeň pořádné náměstí?

My věříme, že ano. Líšeň je velmi rozlehlá, ale ne zcela sourodá čtvrť složená z velkého sídliště a Staré Líšně, kde je několik menších přirozených center, ale ani jedno plnohodnotné náměstí. Přitom mnohem menší obce v okolí mají reprezentativní centrum v podobě prostorných a pěkných náměstí. Stačí si udělat výlet do okolí, např. do Šlapanic, Slavkova, Bučovic nebo Pozořic. Formálně je jediným líšeňským náměstím nám. Karla IV., které však spíše připomíná dopravní uzel s parkovišti a samoobsluhou.

Dalšími centry by pak přirozeně mohly být centrum Masarova, Kotlanova a okolí Alberta u Jírovy. U těchto přirozených center můžeme dobře vidět rozdíl mezi veřejnou správou a soukromým vlastnictvím. Tam, kde jsou okolní budovy v soukromých rukou, jako je centrum Masarova a Jírova, vidíme rozvoj nejrůznějších služeb, obchodů, restaurací a čilí ruch. Pro obec není problém jít tomuto rozvoji naproti a zvelebovat i veřejná prostranství v okolí. Naopak tam, kde je podstatná část nemovitostí ve veřejné správě, vidíme spíše úpadek, degradaci veřejného majetku a nevyužitý potenciál. Tak je tomu u centra Kotlanka, které patří z větší části obci a už léta se neúspěšně debatuje, jak a za co budovu rekonstruovat. A než se nějaké řešení zvolí, logicky se moc neinvestovalo ani do okolí budovy. Menší centrum služeb by mohlo vzniknout i v místě samoobsluhy Hruška u parku na Trnkově. Místo toho je tu však jen zchátralá obecní budova.

A podobně je tomu na nám. Karla IV., kde jsou desítky let zcela nevyužité městské pozemky (zejména Proluka a parcela podél Mifkovy), přičemž zde zároveň chybí spousta potřebných služeb, např. pošta, lékárna, ordinace specializovaných lékařů a další, které jsou rozesety po okolí. Proto už mnoho let usilujeme o nalezení shody na rekonstrukci náměstí. Vždy tomu však bránila neschopnost občanů i politiků shodnout se na celkové podobě náměstí, a tím pádem chybějící vůle začít řešit související problémy, jako jsou změna územního plánu, výkup některých pozemků a další.

V tomto volebním období se nám snad konečně podařilo najít společnou vizi, kterou bychom teď chtěli začít naplňovat. Předcházející léta diskusí a dokumenty, které v té době vznikly, byly použity za základ zadání architektonické soutěže, z níž vznikl návrh nové podoby náměstí. Nyní by měla proběhnout diskuse mezi představiteli obce a občany o dopracování vítězného návrhu a konečná podoba by měla být zakreslena v územní studii. Ta se pak stane podkladem pro změnu územního plánu a realizaci jednotlivých projektů na náměstí a v jeho bezprostředním okolí.

Galerie

Sdílejte článek na sociálních sítích

Související články

Instalujeme stálou expozici Líšně v nově opravené Orlovně

Instalujeme stálou expozici Líšně v nově opravené Orlovně

Blue-panel - Lorem ipsum

Jsme rádi, že se konečně podařilo opravit Orlovnu. I když zatím jen polovinu, na druhou už SK Líšeň vyřídilo všechny dotace a stavba byla zahájena. Projekt opravy a zejména zachování zahrady v současném stavu jsme od počátku podporovali.

Dokončili jsme renovaci parku na Trnkově

Dokončili jsme renovaci parku na Trnkově

Blue-panel - Lorem ipsum

V parku jsme především doplňovali zeleň. Bylo vysazeno 65 stromů, 476 keřů a 3.840 cibulovin. V centrální části byl srovnán terén, navezena nové zemina a vyset nový trávník, v ostatních částech došlo k lokálním opravám travního porostu.

Opravili a vylepšili jsme několik dětských a sportovních hřišť

Opravili a vylepšili jsme několik dětských a sportovních hřišť

Blue-panel - Lorem ipsum

V posledních letech jsme se zaměřili na obnovu hřišť. Kromě hřiště na zahradě Dělňáku jsme vybudovali například nové polyuretanové hřiště pod Kosíkovou nebo nové hřiště pod Popelákovou, kde byl doplněn kolotoč a houpačky.

V sídlišti jsme vysadili mnoho nových stromů a keřů

V sídlišti jsme vysadili mnoho nových stromů a keřů

Blue-panel - Lorem ipsum

Usilujeme o rozvoj zeleně na volných plochách líšeňského sídliště. Cílem je dosáhnout větší druhové pestrosti a barevnosti. Aby v Líšni stále něco kvetlo a abychom podpořili biodiverzitu.